Värmematta, 220 V
Artikelnummer: 56-23430

Värmematta, 220 V

Används vid tjältining upptill 50 cm per dygn, frostskydd av gjutsand,  uppvärmning av gjutformar, vattenledningar och avloppsrör med mera.

Försedd med öljetter på sidorna för fixering alt. upphängning.

Tillverkad av slitstark PVC-belagd nylon och isolerad med 8 mm portät cellplast. Försedd med reflekterande material på ena sidan vilket gör den extra effektiv. Försedd med termostat. Anslutningskabel 2,5 m med jordad stickpropp.

Artikel Nr: 56-23430

  • Specifikation
  • Instruktioner
Effekt: 1000 W
Längd: 3,0 meter
Bredd: 1,0 meter
Tinar:  50 cm på ett dygn
Vikt: 10 kg

OBS! 

- Mark som skall tinas skall rensas från lös snö och alla föremål som kan riskera skadda värmemattan, bli antända eller isolera marken.

- Marken som ska tinas skall avskärmas med skyddsbommar eller flaggband.

- Används mer än en värmematta samtidigt för tining av frusen mark skall tillses att mattarna inte täcker varandra.

- Skadad värmematta får ej användas.

- Anslutningssladden är ej utbytbar. Värmemattan skall därför kasseras om sladden skadas.

- Använd inte mattan vikt eller hoprullad.

- Placera inte föremål med vassa kanter på mattan. 

- Gå eller kör ej över matta.

- Får ej övertäckas.

- Vid förvaring och transport skall mattan vikas elller rullas med gul sida ut. 

Vårt produktutbud